Bộ lưu điện

Bộ lưu điện online, offline 1kav 2kav 3kav 6kav 10kav 15kav 20kav 30kav 40kav 60kav 80kav 100kav 120kav 160kav 200kav 250kav

mỗi trang
Bộ lưu điện UPS 250KVA Call

Bộ lưu điện UPS 250KVA

Bộ lưu điện ups 250kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 250kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 200KVA Call

Bộ lưu điện UPS 200KVA

Bộ lưu điện ups 200kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 200kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 160KVA Call

Bộ lưu điện UPS 160KVA

Bộ lưu điện ups 160kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 160kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 120KVA Call

Bộ lưu điện UPS 120KVA

Bộ lưu điện ups 120kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 120kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 100KVA Call

Bộ lưu điện UPS 100KVA

Bộ lưu điện ups 100kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 100kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 80KVA Call

Bộ lưu điện UPS 80KVA

Bộ lưu điện ups 80kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 80kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 60KVA Call

Bộ lưu điện UPS 60KVA

Bộ lưu điện ups 60kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 60kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 40KVA Call

Bộ lưu điện UPS 40KVA

Bộ lưu điện ups 40kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 40kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 30KVA Call

Bộ lưu điện UPS 30KVA

Bộ lưu điện ups 30kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 30kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 20KVA Call

Bộ lưu điện UPS 20KVA

Bộ lưu điện ups 20kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 20kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 15KVA Call

Bộ lưu điện UPS 15KVA

Bộ lưu điện ups 15kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 15kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện UPS 10KVA Call

Bộ lưu điện UPS 10KVA

Bộ lưu điện ups 10kva nhập khẩu chính hãng, Liên hệ hỗ trợ báo giá bộ lưu điện ups 10kva: Mr Kiên - 0974815509 - 0917614668 Email: kinhdoanh1@truongphatme.com

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 20KVA UPS Lega model N Call

Bộ lưu điện 20KVA UPS Lega model N

Bộ lưu điện 20KVA UPS Lega model N là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 15KVA UPS Lega model Y Call

Bộ lưu điện 15KVA UPS Lega model Y

Bộ lưu điện 15KVA UPS Lega model Y là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega model S Call

Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega model S

Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega model S là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega Rack Mount Call

Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega Rack Mount

Bộ lưu điện 10KVA UPS Lega Rack Mount là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 6KVA UPS Lega Rack Mount Call

Bộ lưu điện 6KVA UPS Lega Rack Mount

Bộ lưu điện 6KVA UPS Lega Rack Mount là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 3KVA UPS Lega Rack Mount Call

Bộ lưu điện 3KVA UPS Lega Rack Mount

Bộ lưu điện 3KVA UPS Lega Rack Mount là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 2KVA UPS Lega Rack Mount Call

Bộ lưu điện 2KVA UPS Lega Rack Mount

Bộ lưu điện 2KVA UPS Lega Rack Mount là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 1KVA UPS Lega Rack Mount Call

Bộ lưu điện 1KVA UPS Lega Rack Mount

Bộ lưu điện 1KVA UPS Lega Rack Mount là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 1500 VA UPS Lega Call

Bộ lưu điện 1500 VA UPS Lega

Bộ lưu điện 1500 VA UPS Lega là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 1000 VA UPS Lega Call

Bộ lưu điện 1000 VA UPS Lega

Bộ lưu điện 1000 VA UPS Lega là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện 650 VA UPS Lega Call

Bộ lưu điện 650 VA UPS Lega

Bộ lưu điện 650 VA UPS Lega là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện Lega 15 KVA model B - UPS Call

Bộ lưu điện Lega 15 KVA model B - UPS

Bộ lưu điện Lega 15 KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

Vui lòng gọi
Bộ lưu điện Lega 10 KVA  model M - UPS New

Bộ lưu điện Lega 10 KVA model M - UPS

Bộ lưu điện Lega 10 KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

70,500,000 đ
MUA NGAY
Bộ lưu điện Lega 6KVA model A - UPS New

Bộ lưu điện Lega 6KVA model A - UPS

Bộ lưu điện Lega 6KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

54,000,000 đ
MUA NGAY
 Bộ lưu điện Lega 3KVA model G - UPS New

Bộ lưu điện Lega 3KVA model G - UPS

Bộ lưu điện Lega 3KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

23,800,000 đ
MUA NGAY
Bộ lưu điện Lega 2KVA model E - UPS New

Bộ lưu điện Lega 2KVA model E - UPS

Bộ lưu điện Lega 2KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

21,000,000 đ
MUA NGAY
Bộ lưu điện Lega 1KVA model L - UPS New

Bộ lưu điện Lega 1KVA model L - UPS

Bộ lưu điện Lega 1KVA UPS là bộ lưu điện sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại tiết kiệm năng lượng mạng lại hiệu quả cao, hoạt động âm ái, chi phí lắp đặt vận hành thấp,...

11,700,000 đ
MUA NGAY

Hổ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Kinh doanh 1 - 0917.614.668

kinhdoanh2

kinhdoanh2 - 0974 815 509

Dự án

Dự án - 0939845686

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật - 02462913668

Kế toán

Kế toán - 02462966768

Sản phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 11
  • Hôm nay 106
  • Hôm qua 187
  • Trong tuần 818
  • Trong tháng 4,207
  • Tổng cộng 57,320

Top

   (0)