Bộ nguồn AC/DC

mỗi trang
Bộ nguồn một chiều SCN 600W - 24V Call

Bộ nguồn một chiều SCN 600W - 24V

Bộ nguồn một chiều SCN – 600W có chức năng biến đổi nguồn điện xoay chiều AC sang nguồn điện một chiều DC. Bộ nguồn một chiều SCN có hiệu năng cao, giá thành cạnh tranh.

Vui lòng gọi
Bộ nguồn một chiều SCN  500W-48V Call

Bộ nguồn một chiều SCN 500W-48V

Bộ nguồn một chiều SCN – 500W có chức năng biến đổi nguồn điện xoay chiều AC sang nguồn điện một chiều DC. Bộ nguồn một chiều SCN có hiệu năng cao, giá thành cạnh tranh.

Vui lòng gọi
Bộ nguồn một chiều SCN 400W - 48V Call

Bộ nguồn một chiều SCN 400W - 48V

Bộ nguồn một chiều SCN 400W có chức năng biến đổi nguồn điện xoay chiều AC sang nguồn điện một chiều DC. Bộ nguồn một chiều SCN có hiệu năng cao, giá thành cạnh tranh.

Vui lòng gọi
Bộ nguồn Din Rail 24VDC-45W-2A Call

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-45W-2A

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-45W-2A có hiệu năng cao ổn định, chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá điện áp. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn Din Rail 24VDC-60W-2,5A Call

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-60W-2,5A

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-60W-2,5A có hiệu năng cao ổn định, chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá điện áp. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn Din Rail 24VDC-75W-3,2A Call

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-75W-3,2A

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-75W-3,2A có hiệu năng cao ổn định, chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá điện áp. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn Din Rail 24VDC-120W-5A Call

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-120W-5A

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-120W-5A có hiệu năng cao ổn định, chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá điện áp. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn Din Rail 24VDC-240W-10A Call

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-240W-10A

Bộ nguồn Din Rail 24VDC-240W-10A có hiệu năng cao ổn định, chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải, quá điện áp. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 500W/24VDC/20A Call

Bộ nguồn tổ ong 500W/24VDC/20A

Bộ nguồn tổ ong 500W/24VDC/20A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 400W/24VDC/16A Call

Bộ nguồn tổ ong 400W/24VDC/16A

Bộ nguồn tổ ong 400W/24VDC/16A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 250W/24VDC/10A Call

Bộ nguồn tổ ong 250W/24VDC/10A

Bộ nguồn tổ ong 250W/24VDC/10A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 120W/12VDC/10A Call

Bộ nguồn tổ ong 120W/12VDC/10A

Bộ nguồn tổ ong 120W/12VDC/10A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 25W/5VDC/5A Call

Bộ nguồn tổ ong 25W/5VDC/5A

Bộ nguồn tổ ong 25W/5VDC/5A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 50W/5VDC/10A Call

Bộ nguồn tổ ong 50W/5VDC/10A

Bộ nguồn tổ ong 50W/5VDC/10A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi
Bộ nguồn tổ ong 75W/24VDC/3A Call

Bộ nguồn tổ ong 75W/24VDC/3A

Bộ nguồn tổ ong 75W/24VDC/3A có hiệu quả cao ổn định và chi phí thấp, bảo vệ ngắn mạch, quá tải. Có hệ thống làm mát bằng không khí, ...

Vui lòng gọi

Top

   (0)